Professorikokous ilmaisi selkeän vastalauseen yliopiston johdon esitykselle

Kun Helsingin yliopiston suuressa konsistorissa ilmaistiin kannatusta yliopiston johdon esitykselle dekaanien valintatavasta, yksikään professori ei ilmoittanut kannattavansa sitä.  

Helsingin yliopiston suuri konsistori piti juuri kokouksensa. Kyse on yliopiston kaikkien professorien muodostamasta elimestä, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa. Kokouksessa keskusteltiin yliopiston johdon tekemästä esityksestä uudeksi johtosäännöksi. Continue reading

Ehdotus vääpelijohtamisesta uhkaa tieteen vapautta Helsingin yliopistossa

Kuulin juuri, että Helsingin yliopiston johto pyrkii tuomaan selvästi aiempaa autoritaarisempaa päätöksentekomallia yliopistomme uuteen johtosääntöön. Erityisesti olen huolestunut esityksestä, jolla dekaanien ja laitosjohtajien valinta halutaan siirtää pois yhteisöiltämme. Continue reading