Professorikokous ilmaisi selkeän vastalauseen yliopiston johdon esitykselle

Kun Helsingin yliopiston suuressa konsistorissa ilmaistiin kannatusta yliopiston johdon esitykselle dekaanien valintatavasta, yksikään professori ei ilmoittanut kannattavansa sitä.  

Helsingin yliopiston suuri konsistori piti juuri kokouksensa. Kyse on yliopiston kaikkien professorien muodostamasta elimestä, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa. Kokouksessa keskusteltiin yliopiston johdon tekemästä esityksestä uudeksi johtosäännöksi. Continue reading