Ehdotus vääpelijohtamisesta uhkaa tieteen vapautta Helsingin yliopistossa

Kuulin juuri, että Helsingin yliopiston johto pyrkii tuomaan selvästi aiempaa autoritaarisempaa päätöksentekomallia yliopistomme uuteen johtosääntöön. Erityisesti olen huolestunut esityksestä, jolla dekaanien ja laitosjohtajien valinta halutaan siirtää pois yhteisöiltämme.

Vääpelijohtamisen mallin mukaisesti esimerkiksi dekaanien rekrytointia muutettaisiin niin, että yliopiston hallitus valitsisi dekaanin rehtorin esityksestä. Dekaanien valinnan siirtäminen pois tiedekuntaneuvostoilta olisi merkittävä yliopistodemokratiaa entisestään romuttava askel.

Viime vuosikymmenen vaihteen yliopistouudistuskamppailuissa juuri tämä kysymys nousi yhdeksi yliopiston demokratialiikettä ja koko yhteisöämme laajasti yhdistäväksi kysymykseksi. Alustavissa ehdotuksissa yliopiston johto pyrki jo silloin siihen, että dekaanit ja laitosjohtajat nimitettäisiin ylhäältä. Silloin tuli erittäin selväksi, että yliopiston väki ei voi tätä hyväksyä. Yliopistodemokratian puolustajat saivatkin ehdotuksen silloin peruttua.

Uskon, että tässä perustavassa kysymyksessä yliopistomme enemmistön mielipide ei ole horjunut. Toivon, että yhteisöistämme nousee merkittävä vastalause nyt esiin nousseille pyrkimyksille. Vääpelijohtaminen on uhka tiedeyhteisöjemme vapaudelle.

Ehdotus tulee käsittääkseni juuri lausuntokierrokselle tiedekuntaneuvostoihin. Toivottavasti niissä ja kaikin muinkin tarvittavin keinoin voimme estää tämän yliopistodemokratian romuttamispyrkimyksen. Onnistuimme siinä viimeksikin.

Ehkäpä autoritaarisen ehdotuksen puolustajat nostavat myös itse esiin syitä siihen, miksi he eivät halua akateemisten johtajiemme nauttivan akateemisten yhteisöjemme luottamusta. Miksi emme saisi enää itse valita johtajiamme laitoksissa ja tiedekunnissa? Miksi haluatte tuhota yhden yliopistodemokratian tärkeimmistä pilareista?

Teivo Teivainen

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori, joka on lukuvuosina 2014-2016  Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa tutkimusjohtajana.

PS. Olen toki tietoinen siitä, että yliopistodemokratia on jo nyt hyvin rajallista. Johtamiskäytännöt ovat aiempaa autoritaarisempia. Silti yksi luottamusta ylläpitävä periaate uudenkin yliopistolain puitteissa on ollut juuri se, että kaikesta huolimatta dekaanit ja laitosjohtajat nauttivat yhteisöjen luottamusta sen kautta, että yhteisöt valitsevat heidät. Tämän luottamussiteen katkaiseminen heikentäisi tieteentekemisen edellytyksiä yliopistossamme.

Advertisement

1 thought on “Ehdotus vääpelijohtamisesta uhkaa tieteen vapautta Helsingin yliopistossa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s