Kysymys rehtorille professorien tahtotilan sivuuttamisesta

Kun Helsingin yliopiston professorit viimeksi kokoontuivat, kukaan ei kannattanut siirtymistä autoritaariseen johtamismalliin. Silti se runnottiin läpi. Kysyn rehtorilta, miten hän kokee oman osuutensa asiassa.

Continue reading

Authoritarian Proposal Threatens Academic Freedom at the University of Helsinki: What is to Be Done?

A proposal to create an authoritarian decision-making model for the University of Helsinki threatens academic freedom and trust. It has just arrived from our Rector, and I first heard about it two days ago. A key change would be about the selection of deans and heads of department. According to the proposal, they would be selected top-down, rather than by the academic communities as is the case today. Continue reading