Apulaisoikeusasiamiehen puutteellinen Suvivirsi-päätös

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies otti kantaa Suvivirteen. Asiaa on uutisoitu esimerkiksi sanomalla, että virsikiista on nyt ratkennut. Apulaisoikeusasiamies rajasi kuitenkin käsittelynsä koskemaan vain Suvivirren kahta ensisäkeistöä. Tästä ei ole syytä vetää Suvivirttä kokonaisuutena koskevia johtopäätöksiä.

Apulaisoikeusasiamiehen kannanotossa on joitakin järkeviä perusteluja, mutta rajauksensa osalta sitä voi pitää puutteellisena. Kenties rajaus on paikallaan, jos muita säkeistöjä ei todellakaan koskaan missään päätöksen kannalta merkityksellisessä yhteydessä lauleta. Mahtaako näin olla?

Joka tapauksessa jäin miettimään, miksei oikeusasiamies käsitellyt myös laulua kokonaisuutena vaan pelkästään sen kahta ensi säkeistöä. Rivien välistä voi ehkä lukea, että muiden säkeistöjen laulattaminen kouluissa saattaa loukata perusoikeuksia. Miksei tähän nyt voitu saada selkeää kantaa?