Tiedote: Helsingin yliopiston vaihdettava vartiointiyritystä

Helsingin yliopistoa pyydetään lopettamaan yhteistyö yliopiston vartiointia hoitavan G4S-yrityksen kanssa. Myös yliopiston suurin akateeminen ammattiliitto Helsingin yliopiston tieteentekijät vaatii yliopistoa kantamaan vastuunsa.

Tiedote 2.6.2014

Joukko Helsingin yliopiston työntekijöitä on allekirjoittanut kirjeen, jossa pyydetään yliopistoa lopettamaan turvallisuusalan yrityksen G4S palveluiden käyttäminen. Syynä on yrityksen osallisuus vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin miehitetyillä palestiinalaisalueilla sekä israelilaisissa vankiloissa ja kuulustelukeskuksissa. Lisäksi yliopistoa pyydetään laatimaan eettiset säännöt estämään sopimusten tekeminen ihmisoikeusloukkauksiin osallisten yritysten kanssa.

Kirjeen panivat alulle dosentti Syksy Räsänen ja professori Teivo Teivainen. Räsäsen mukaan

“Yhteistyö vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin osallisen yrityksen kanssa sopii huonosti Helsingin yliopiston tavoitteeseen toimia ihmiskunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta. Toivon, että Helsingin yliopisto seuraa norjalaisten ja brittiläisten yliopistojen esimerkkiä ja lopettaa sopimusten tekemisen G4S:n kanssa. Tämä myös rakentaisi yliopiston asemaa arvojohtajana ja lähettäisi viestin siitä, että yritysvastuu ei ole pelkkä korusana.”

Kirjeellä on allekirjoittajia yliopiston useista tiedekunnista, keskushallinnosta, kirjastosta, tietotekniikkakeskuksesta, Luonnontieteellisestä keskusmuseosta sekä Svenska social- och kommunalhögskolanista. Allekirjoittajien joukossa ovat muun muassa oikeustieteen professori Jukka Kekkonen, valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Liisa Laakso sekä kansainvälisen oikeuden Erik Castrén –instituutin varajohtaja Jarna Petman.

Laakson mukaan “Globaali oikeudenmukaisuus edellyttää valistuneita valintoja. […] Toisin kuin laatu- ja hintavertailua, arvovertailua ei voi tehdä ilman globaalia kansalaistoimintaa. G4S:n toimintaan kohdistunut arvostelu on hyvä esimerkki tästä. Tulevaisuuteen katsovan yliopiston on huomioitava valinnoissaan myös markkinoinnista riippumattomat arviot.”

Myös Helsingin yliopiston tieteentekijät (HYT) on liittynyt allekirjoittajien joukkoon. HYT on akateemisen alan ammattiliiton, Tieteentekijöiden liiton, suurin jäsenyhdistys. HYT vaatii, että “Yliopiston on kannettava vastuunsa paitsi yhteiskunnallisena vaikuttajana myös oikeusvaltion puolustajana. Yliopiston käyttämän vartiointiliike G4S:n on raportoitu toistuvasti syyllistyneen ihmisoikeusloukkauksiin mm. Palestiinan alueella.”

Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola ilmoitti kirjeen julkaisemista seuraavana päivänä, että Helsingin yliopisto selvittää G4S:n taustoja. Myös vararehtori Anna Maurasen mukaan “Meidän on syytä selvittää taustat ennen uuden sopimuksen solmimista”. Yliopiston vartiointisopimus G4S:n kanssa päättyy lokakuussa ja sopimus on tulossa kilpailutukseen. Bergenin yliopisto, Oslon yliopisto, King’s College London sekä Southamptonin yliopisto ovat jo lopettaneet G4S:n palveluiden käyttämisen.

Uusin G4S:n toimintaan liittyvä käänne on se, että 28.5. on tullut ilmi, että Bill ja Melinda Gatesin säätiö on myynyt G4S-osakkeensa, joko osittain tai kokonaan. Säätiötä oli arvosteltu siitä, että osallisuus G4S:n toimintaan oli ristiriidassa säätiön arvojen kanssa. Bill ja Melinda Gatesin säätiö yksi maailman suurimmista hyväntekeväisyyssäätiöistä. Päätös osoittaa, että G4S-yhteistyöstä on tullut rasite vastuullisuutta korostavien instituutioiden maineelle.

 

G4S:n vastaus kritiikkiin

G4S on julkisuudessa vastannut sitä kohtaan esitettyyn kritiikkiin kahdella tavalla. Ensinnäkin G4S Suomen toimitusjohtaja Tauno Maksniemi on korostanut, että “Suomen yhtiöllä ja Israelin G4S:llä ole muuta yhteistä kuin sama emoyhtiö”. Toisekseen G4S:n kansainvälinen mediasuhteiden johtaja Adam Mynott on vedonnut siihen, että vuonna 2011 ilmestyneen selvityksen mukaan yrityksen toiminta ei riko kansainvälistä oikeutta. Selvityksen tilaaja oli G4S itse ja sen teki Kööpenhaminan yliopiston professori Hjalte Rasmussen.

Mitä G4S:n haarojen erillisyyteen tulee, G4S Suomi ilmoittaa verkkosivuillaan olevansa “osa maailman suurinta turvallisuuspalveluiden tarjoajaa G4S-konsernia, joka toimii globaalisti”, ja että “tuomme kansainvälisen asiantuntemuksen ja kokemuksen paikallisiin oloihin”. Se, että G4S Suomi hyödyntää kansainvälistä asiantuntemusta ja kokemusta osoittaa, että se ei ole erillään muista G4S:n haaroista. G4S Suomen verkkosivuilla on linkki G4S:n muiden maiden sivuille, mukaan lukien Israelissa ja miehitetyillä alueilla toimivaan haaraan. G4S:n kansainvälisten sivujen mukaan G4S on “globaali integroitu turvallisyysyritys” joka toimii yli 120 maassa ja jonka kaikkien maiden työntekijöiden määrä lasketaan yhteen ja otetaan huomioon osakemarkkinoilla. G4S:n vuosiraporteissa yritystä kutsutaan yhdeksi organisaatioksi, joka toimii eri maissa, ja sen haaroja käsitellään yhtenäisesti johdetun kokonaisuuden osina.

YK:n asettama miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoisraportoija Richard Falk on pyytänyt kansainvälistä kansalaisyhteiskuntaa ottamaan huomioon yritysten osallisuuden miehitetyillä palestiinalaisalueilla tapahtuviin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin. Falk on erityisesti korostanut sitä, että tämä tulisi tehdä kunkin maan kansallisessa viitekehyksessä, ei vain Israelin/Palestiinan alueella. Falk on maininnut G4S:n esimerkkinä yrityksestä, jota tulisi boikotoida. Falk on toistanut yleisen boikottikehotuksensa viimeksi 8. toukokuuta 2014.

Mitä G4S:n toiminnan eettisyyteen tulee, G4S on itse ilmoittanut vetäytyvänsä osasta miehitetyn Länsirannan sopimuksiaan eettisistä syistä. Ainakaan lokakuuhun 2013 mennessä G4S ei oman ilmoituksensa mukaan ole tehnyt niin.

G4S:n tilaamassa Rasmussenin raportissa on useita vakavia asiavirheitä, ja esimerkiksi Amnesty Internationalin Tanskan jaoston pääsihteeri Lars Normann Jørgensen on arvostellut raporttia. Raportissa väitetään esimerkiksi, että miehitetyillä alueilla olevassa Oferin vankilassa, jonne G4S on toimittanut turvallisuusjärjestelmiä, on tavallisia rikollisia, jotka on tuomittu normaaleissa tuomistuimissa. Tämä ei pidä paikkaansa. Oferin vankilassa pidetään palestiinalaisia, jotka on tuomittu Israelin sotilastuomioistuimissa tai joita pidetään vangittuna ilman oikeudenkäyntiä tai syytteitä. Muita esimerkkejä Rasmussenin raportin virheellisistä väitteistä löytyy israelilaisen WhoProfits-projektin G4S-raportista.

Oferin vankilan lähistöllä pidetäänkin usein mielenosoituksia vankien tueksi, kuten torstaina 15. toukokuuta, jolloin Israelin miehitysjoukot ampuivat kuoliaaksi kaksi palestiinalaista siviiliä. Oferin vankilassa olevat ilman oikeudenkäyntiä vangitut palestiinalaiset ovat olleet nyt yli kuukauden nälkälakossa.

Lisätietoja:

Syksy Räsänen

syksy.rasanen@iki.fi

045 635 7214

 

Teivo Teivainen

teivo.teivainen@helsinki.fi

(Teivo Teivainen on tällä hetkellä Brasiliassa. Tarvittaessa hänet tavoittaa puhelimitse numerosta +55 21 980 001 025.)

twitter: @TeivoTeivainen

 

Kirje ja allekirjoittajien lista Teivo Teivaisen blogissa: https://teivo.net/2014/04/21/g4s/

Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaanin Liisa Laakson koko lausunto:

“Globaali oikeudenmukaisuus edellyttää valistuneita valintoja. Tavaroiden ja palvelujen taustalla on yhä monimutkaisempia tuotantoketjuja ja omistusverkostoja, joista markkinoinnin tuoteselosteet tai palvelukuvaukset eivät juurikaan kerro. Ketjuihin ja verkostoihin saattaa kuitenkin sisältyä toimintaa, joka on ristiriidassa ostopäätöstä tekevien kuluttajien ja yhteisöjen arvojen kanssa. Toisin kuin laatu- ja hintavertailua, arvovertailua ei voi tehdä ilman globaalia kansalaistoimintaa. G4S:n toimintaan kohdistunut arvostelu on hyvä esimerkki tästä. Tulevaisuuteen katsovan yliopiston on huomioitava valinnoissaan myös markkinoinnista riippumattomat arviot.”

 

Helsingin yliopiston tieteentekijöiden koko lausunto:

“Helsingin yliopiston on syytä noudattaa tiukkaa linjaa siinä, millaisiin asioihin sen asiakasyritykset maailmalla sekaantuvat. Juuri siksi Helsingin yliopiston tieteentekijät – Forskarföreningen vid Helsingfors universitet ry. (HYT) päätti allekirjoittaa G4S-vetoomuksen. Yliopiston on kannettava vastuunsa paitsi yhteiskunnallisena vaikuttajana myös oikeusvaltion puolustajana. Yliopiston käyttämän vartiointiliike G4S:n on raportoitu toistuvasti syyllistyneen ihmisoikeusloukkauksiin mm. Palestiinan alueella.

 HYT on aiemmin esittänyt, että yhteiskuntavastuun nimissä Helsingin yliopiston ei tulisi uusia työterveyshuoltosopimusta Mehiläinen Oy:n kanssa niin kauan kuin se kiertää veroja kätkemällä rahansa veroparatiiseihin tai muuntamalla voitot konserniavustuksiksi.

Nyt yliopistolla on edessä kiinteistöjen vartiointia koskevan sopimuksen uusiminen. HYT yhtyy vetoomuksen allekirjoittajiin siinä, että yliopiston tulisi lopettaa kaikkien palvelujen ostaminen G4S-yhtiöltä. Muita saman alan liikkeitä on varmasti saatavissa.”

1 thought on “Tiedote: Helsingin yliopiston vaihdettava vartiointiyritystä

  1. Pingback: The Campaign Against G4S at University of Helsinki Was Successful | Teivo Teivainen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s