Authoritarian Proposal Threatens Academic Freedom at the University of Helsinki: What is to Be Done?

A proposal to create an authoritarian decision-making model for the University of Helsinki threatens academic freedom and trust. It has just arrived from our Rector, and I first heard about it two days ago. A key change would be about the selection of deans and heads of department. According to the proposal, they would be selected top-down, rather than by the academic communities as is the case today.

I assume the people who have made the proposal will soon publicly argue why they want to undermine what remains of our academic democracy. There seems to be some ambiguity about the authorship of the proposal. My understanding is that there was first a working group that formulated various alternatives about the selection of academic leaders. The board of our university seems to then have modified it so that a significantly more authoritarian alternative has become the official proposal.

As the leadership jargon has been so often repeated within some corridors of our university, I hope this proposal will soon find clearly identifiable lead authors who can publicly try to convince us of the need for more authoritarian leadership. Please, tell us why. Now is the perfect moment to be loud and proud of your proposal.

Last time there was a proposal to take the selection of deans and heads of department out of the hands of our academic communities, the response of the university was strongly for academic freedom and our right to select and trust our leaders. This was during the reform struggles of our university toward the end of the last decade. There was an overwhelming support for the idea that deans should be selected by the faculty councils and heads of department by the departmental councils, as they had been since the democratization of the university twenty years earlier.

The will of our academic communities was so clearly expressed that this pillar of academic democracy was not undermined in the last round of university reforms, even if some other aspects of decision-making became significantly less democratic.

For the time being I am slightly puzzled about why the authors of the proposal have decided to act like this. Apart from expressing disrespect for core academic values, the proposal sounds like a tactically bad move. It is likely to undermine trust and increase discomfort in our campuses. It is likely to be strongly opposed by many. The silver lining is that it offers an opportunity for our communities to express belief in our own capacity to select our deans and heads of departments.

Even with all my sadness about this authoritarian proposal, I am happy to recognize that our top leadership seems to have an honest intention to at least hear comments about it. Simple hearings are, of course, not all there is to democratic participation. Authoritarian reforms are sometimes legitimized by referring to an overwhelming opposition by simply stating “it was discussed” and “various opinions were heard”. We now need various kinds of public debate and pressure. I also hope our departmental and faculty councils, as well as unions, will present clearly formulated positions on the proposal. What other things should be done?

If sufficiently good arguments can be presented to support the authoritarian alternative. I am willing to modify my position. Or perhaps someone is able to explain why the proposal is not authoritarian at all? Meanwhile, I believe we can win this struggle about academic freedom.

-

Teivo Teivainen, Professor of World Politics. In 2014-2016 Research Director at the Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki.

Ehdotus vääpelijohtamisesta uhkaa tieteen vapautta Helsingin yliopistossa

Kuulin juuri, että Helsingin yliopiston johto pyrkii tuomaan selvästi aiempaa autoritaarisempaa päätöksentekomallia yliopistomme uuteen johtosääntöön. Erityisesti olen huolestunut esityksestä, jolla dekaanien ja laitosjohtajien valinta halutaan siirtää pois yhteisöiltämme.

Vääpelijohtamisen mallin mukaisesti esimerkiksi dekaanien rekrytointia muutettaisiin niin, että yliopiston hallitus valitsisi dekaanin rehtorin esityksestä. Dekaanien valinnan siirtäminen pois tiedekuntaneuvostoilta olisi merkittävä yliopistodemokratiaa entisestään romuttava askel.

Viime vuosikymmenen vaihteen yliopistouudistuskamppailuissa juuri tämä kysymys nousi yhdeksi yliopiston demokratialiikettä ja koko yhteisöämme laajasti yhdistäväksi kysymykseksi. Alustavissa ehdotuksissa yliopiston johto pyrki jo silloin siihen, että dekaanit ja laitosjohtajat nimitettäisiin ylhäältä. Silloin tuli erittäin selväksi, että yliopiston väki ei voi tätä hyväksyä. Yliopistodemokratian puolustajat saivatkin ehdotuksen silloin peruttua.

Uskon, että tässä perustavassa kysymyksessä yliopistomme enemmistön mielipide ei ole horjunut. Toivon, että yhteisöistämme nousee merkittävä vastalause nyt esiin nousseille pyrkimyksille. Vääpelijohtaminen on uhka tiedeyhteisöjemme vapaudelle.

Ehdotus tulee käsittääkseni juuri lausuntokierrokselle tiedekuntaneuvostoihin. Toivottavasti niissä ja kaikin muinkin tarvittavin keinoin voimme estää tämän yliopistodemokratian romuttamispyrkimyksen. Onnistuimme siinä viimeksikin.

Ehkäpä autoritaarisen ehdotuksen puolustajat nostavat myös itse esiin syitä siihen, miksi he eivät halua akateemisten johtajiemme nauttivan akateemisten yhteisöjemme luottamusta. Miksi emme saisi enää itse valita johtajiamme laitoksissa ja tiedekunnissa? Miksi haluatte tuhota yhden yliopistodemokratian tärkeimmistä pilareista?

Teivo Teivainen

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori, joka on lukuvuosina 2014-2016  Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa tutkimusjohtajana.

PS. Olen toki tietoinen siitä, että yliopistodemokratia on jo nyt hyvin rajallista. Johtamiskäytännöt ovat aiempaa autoritaarisempia. Silti yksi luottamusta ylläpitävä periaate uudenkin yliopistolain puitteissa on ollut juuri se, että kaikesta huolimatta dekaanit ja laitosjohtajat nauttivat yhteisöjen luottamusta sen kautta, että yhteisöt valitsevat heidät. Tämän luottamussiteen katkaiseminen heikentäisi tieteentekemisen edellytyksiä yliopistossamme.

Electoral Impact of the Tragic Death of Eduardo Campos

One of the three leading presidential candidates of Brazil, Eduardo Campos, died in a plane crash today. Even if this is the time for condolences, political speculation on the impact of this tragic event is starting. This speculation can also be seen as an indicator of the importance his legacy. Let me offer some very preliminary remarks on what might happen now.

The main question that will be asked in the coming hours and days is whether his vice presidential candidate Marina Silva will take over the main candidacy. My guess is that even if there are likely to be important actors within the party of Campos who do not particularly like Marina Silva, her previously huge popularity makes her the most likely person to take over the main candidacy. Continue reading

Possibility of African Consent: Meeri Koutaniemi’s Pictures on Female Genital Mutilation

Meeri Koutaniemi is a Finnish photographer who has received various awards for her work in the last couple of years. During the first months of 2014, one set of her pictures stirred an interesting controversy. The photos on female genital mutilation were published in the biggest newspaper of Finland, Helsingin Sanomat, on January 5, 2014. They have also been seen through various other media, including Time. Continue reading

G4S ei sovi hoitamaan Helsingin yliopiston vartiointia

Tämä on vetoomus sen puolesta, että Helsingin yliopisto ei jatkaisi yhteistyötään ihmisoikeusloukkauksiin osallisen turvallisuusyrityksen G4S kanssa.

Vetoomus on nyt avoin kaikille yliopiston henkilökunnan jäsenille allekirjoitettavaksi. Tervetuloa mukaan pyytämään, että Helsingin yliopisto noudattaa strategiansa mukaista vastuullisuutta. Allekirjoittajaksi voi ilmoittautua lähettämällä tittelinsä ja affiliaationsa sähköpostilla osoitteeseen syksy.rasanen@helsinki.fi tai teivo.teivainen@helsinki.fi.

Asiaa voi edistää myös levittämällä tätä vetoomusta vaikkapa sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa sekä nostamalla esiin kysymyksiä yliopiston vastuullisuuden merkityksestä eri yhteyksissä.

Alla on lista vetoomuksen allekirjoittajista. Mukana on yliopiston henkilökunnan jäseniä eri aloilta, nimikelistalta löytyy esimerkiksi dekaania, laboratorioinsinööriä ja professoria. Institutionaalista painoarvoa vetoomukselle lisää se, että allekirjoittajana on myös Helsingin yliopiston suurin akateeminen ammattijärjestö Helsingin yliopiston tieteentekijät.

Lisätietoa kaikesta vetoomukseen liittyvästä voi kysellä meiltä molemmilta. Kannattaa myös selvittää taustoja muualta. Iloksemme huomasimme, että Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola ilmoitti pian vetoomuksen tultua julkiseksi, että yliopistomme aikoo myös selvittää G4S-yrityksen taustoja.

6.5.2014

Syksy Räsänen ja Teivo Teivainen Continue reading

Onko Heikki Aittokoski oikeistointellektuelli?

Sain keskiviikkoiltana Twitterissä tomittaja Ari Lahdenmäeltä julkisen pyynnön: “osaatko suositella keitään fiksuja suomalaisia oikeistolaisia ja kirjoitustaitoisia seurattavia?” Mainitsin vastaukseksi kolme eri tavoin luonnehdintaan jollain tavoin sopivaa henkilöä, joiden ajatuksia seuraan itse mielenkiinnolla ja joissa kaikissa arvostan erilaisia ominaisuuksia: Risto E. J. Penttilä, Tuomas Enbuske ja Heikki Aittokoski.

Penttilän olen pyytänyt monta kertaa puhumaan opiskelijoilleni, koska hänellä on paljon painavaa sanottavaa ja on muutoinkin mukava mies. Enbuskelta olen toistuvasti nähnyt kiinnostavia huomioita vapaudesta. Aittokoski on mielestäni erinomaisen hyvä kirjoittaja, joka viljelee nautittavia poliittisia nokkeluuksia. Continue reading